Notebook

See the higher quality vesion at YouTube here.

‘Vanwege zijn intrigerende vorm, zijn technisch vernuft en de schijnbaar achteloze manier waarop wordt gespeeld met verschillende realiteiten die bovendien op een humoristische manier reflecteren op het medium, heeft de jury besloten de prijs voor de beste NOFF-film 2008 toe te kennen aan NOTEBOEK van Evelien Lohbeck’, aldus de jury.

or, as Babelfish would have it:

‘ Because of its intriguing form, its technical ingeniousness and the seemingly careless way is played with several realities which moreover in a humoristic manner reflect on the medium, has decided the jury know the price for best NOFF-film 2008 to NOTEBOEK of Evelien Lohbeck’ , thus the jury.

(It won the Jury Prize.)

Evelien Lohbeck’s other YouTube videos are here. Her website is here, and here’s a link to the Netherlands Film Festival site.
(Via The Daily Irrelevant)

One thought on “Notebook”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *